Velkommen som medlem! Som medlem kan du:

  • Teste medlemsregisteret vårt
  • Teste APIet til medlemsregisteret vårt
  • Delta på årsmøtet vårt.
  • Mer – les mer om medlemskapet.

Info om medlemskap og betaling

Les mer om dine medlemsrettigheter og hvordan innmelding, utmelding og lignende skjer på Medlemsinfo-sida.