Medlemskap i Organisasjon1

Som medlem av Organisasjon1 får du delta på medlemsmøter og møte andre med like interesser som deg. Alle medlemmer blir behandla likt, og alle betalende medlemmer har alle demokratiske rettigheter.

Siden 2012 har medlemmer i Org1 organisert seg i kampen for en bedre framtid. Vi har en felles plattform som medlemmene har kommet fram til, og dette er det styret, arbeidsgrupper og alle våre ansatte jobber med – hver eneste dag.

Våre over 5000 medlemmer har alle fulle demokratiske rettigheter, og som en av disse kan du stille til valg – og naturligvis, komme på årsmøtet vårt.

Aktiviteten varierer fra lag til lag. Noen lokallag møtes månedlig, mens andre er mer sporadisk.

Vil du endre noe? Still opp, fiks det. Ting blir ikke bedre enn det du skaper selv.

Medlemsmøter

De fleste lokalla møtes månedlig

Demokratiske rettigheter

Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter som beskrevet i vedtektene. Kom på årsmøtet, still til valg - vær med på å bestemme!

Lær mer

Vi diskuterer, diskuterer og diskuterer mer - sammen!

Informasjon om ditt medlemskap og betaling

Innmelding og betaling

Ved utfylling av innmeldingsskjemaet på nettsida vår vil det bli oppretta et medlemskap på deg, og du vil få opp ulike alternativer å betale på – for eksempel bankbetaling via nettbanken din, Vipps på nett og lignende.

Medlemskap i vår organisasjon er per kalenderår. Medlemskapet ditt vil gjelde for et kalenderår, med mindre annet er beskrevet på neste side (f.eks. kampanjemedlemskap på slutten av året med to-årig medlemskap).

I det du har betalt kontingenten din, er du å regne som aktiv medlem i organisasjonen, og har medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som du har betalt.

Fornying og utmelding

Hvert år blir alle som har betalt kontingent i løpet av de siste tre årene, bli fornya til et nytt år. Dersom du har aktivt meldt deg ut vil du naturligvis ikke bli fornya til et nytt år.

Når medlemskap blir fornya, sender vi ut betalingsinformasjon. Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe som helst automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din dersom du fortsatt ønsker å være medlem.

Dersom du vil melde deg ut, kontakt oss på [email protected], så skal vi ordne det raskt. Dersom du har betalt kontingent for medlemsåret vil du bli stående i medlemsregisteret, men blir merka som at du ikke skal fornyes til neste år.