Velkommen som medlem! Som medlem kan du:

  • Teste medlemsregisteret vårt
  • Teste APIet til medlemsregisteret vårt
  • Delta på årsmøtet vårt.
  • Mer – les mer om medlemskapet.

Info om medlemskap og betaling

Ved utfylling av innmeldingsskjemaet på nettsida vår vil det bli oppretta et medlemskap på deg, og du vil få opp ulike alternativer å betale på – for eksempel bankbetaling via nettbanken din, Vipps på nett og lignende.

Medlemskap i vår organisasjon er per kalenderår. Medlemskapet ditt vil gjelde for et kalenderår, med mindre annet er beskrevet på neste side (f.eks. kampanjemedlemskap på slutten av året med to-årig medlemskap). 

I det du har betalt kontingenten din, er du å regne som aktiv medlem i organisasjonen, og har medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som du har betalt.

Hvert år fornyes medlemmer til neste år, og betalingsinformasjon sendes ut. Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe som helst automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din dersom du fortsatt ønsker å være medlem.