Innmeldingsskjema kan bygges inn på deres nettside på flere ulike måter:

  • iframe; sett inn en liten kodesnutt, og innmeldingsskjemaet som dere har designa i HyperSys dukker opp – all info ligger i HyperSys
  • HTML-versjon av innmeldingsskjema, som poster til HyperSys
  • Egenprogrammert som bruker HyperSys’ API

For mer informasjon om de ulike typene, se hjelpesidene til HyperSys eller kontakt brukerstøtte.

Innbygging med iframe

Fra redigering av innmeldingsskjema i HyperSys kan dere hente ut en “iframe-kode”. Ved å lime denne inn på nettsida deres, dukker innmeldingsskjemaet opp. Vi har to eksempler på dette:

Disse sidene er like med unntak av en viktig detalj; hvordan informasjon om betaling, utmelding og lignende vises. Dette er informasjon som visse betalingsleverandører krever er tilgjengelig ved innmeldingstidspunktet – og noe som er lurt å ha publisert for å unngå unødvendige forvirringer blant medlemmer.